Marta Dzbeńska - Karpińska | Strona główna

EN | PL

Krótka historia dlaczego życie jest dobre

Wystawa fotografii „Krótka historia dlaczego życie jest dobre” jest próbą przedstawienia piękna życia ludzkiego w jego różnorodności i ciągłości. Na 22 planszach ukazano historię człowieka od momentu poczęcia, przez okres prenatalny, dzieciństwo, nastoletniość, wiek dojrzały, starość. Wystawa koncentruje się na urodzie ludzkich emocji oraz bogactwie relacji, jakie ludzi łączą. Jest przejawem zachwytu nad największymi wartościami w życiu: miłością, rodzicielstwem, przyjaźnią, pasją, odwagą, nadzieją, poczuciem humoru, empatią… Jest też zatrzymaniem nad pięknem zwykle niedocenianych chwil codzienności. Projekt jest artystycznym wyrazem przekonania, ze życie ludzkie w każdej fazie, w każdej kondycji jest bezcenne oraz – niekiedy pomimo wielkich ograniczeń - niesie wiele radości i daje szczęście.

 

Zdjęcia: Marta Dzbeńska-Karpińska

Teksty: Katarzyna Urban

Projekt graficzny: Jaga Mączka

Tłumaczenie: Maciej Szuba